Foxconn billionaire Terry Gou to run for president in Taiwan

by
Foxconn billionaire Terry Gou to run for president in Taiwan